SENATI VENDOS PËR ULJEN E KUSHTIT PËR 10% (Vetëm për v. 2019/20) PAS KËRKESËS SË PARLAMENTIT STUDENTOR

Më 22 tetor 2020, Senati i Universitetit të Prishtinës, në mbledhjen e dytë të tyre për këtë vit akademik, vendosën në mënyrë unanime për uljen e kushtit për 10%, për kalueshmërinë e vitit 2019/20.

Parlamenti Studentor kishte pranuar qindra kërkesa nga studentët, që për shkak të rrethanave dhe pasojave të shkaktuara nga pandemia COVID-19, t’u bëhet e mundur një ndihmë e tillë që do t’i mundësonte të përfundonin me sukses vitin akademik 2019/20.

Parlamenti Studentor i falënderon për mirëkuptimin Rektorin, Dekanët dhe të gjithë Senatorët e tjerë për mbështetjen unanime që i dhanë kësaj nismeje.

Kjo kërkesë është ekskluzivisht për shkak të rrethanave të jashtëzakonshme dhe vlen vetëm për vitin akademik 2019/20.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.