Ndryshimi je TI! Voto 12 – PAQJA STUDENTORE (VIDEO)

Jo rastësisht Universitetit të Prishtinës nuk i jepen lëvdata për infrastrukturën që ka, për këtë dëshmitarë i kemi studentët dhe mësimdhënësit e këtij institucioni.

Kushtet joadekuate kërkojnë ndryshime rrënjësore.
Studentët kërkojnë që ta kenë mundësinë e studimeve në piedestalin më të lartë, pasi ky objekt përfaqëson institucionin më me peshë të arsimit.

Vlerësoje veten!
Ngrite zërin për të drejtat e tua!
Bëhu pjesë e ndryshimit, sepse ndryshimi je TI!

#Paqja12💙
#NdryshimiJeTi

Video: Irfan Krasniqi

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.